Komplexná podpora v oblasti IT infraštruktúry

Oblasť IT infraštruktúry je základom pre fungovanie aplikácií a obchodných systémov vo vašej spoločnosti. Poskytujeme vám komplexnú podporu vo všetkých fázach životného cyklu IT systémov. Naši partneri sú uznávanými výrobcami IT riešení.

Developer

Dobrá IT infraštruktúra je základom digitalizácie

Digitalizácia je v súčasnosti jedným z kľúčových prvkov obchodnej stratégie podnikov. Jeho implementácia si vyžaduje rýchlu, efektívnu a modernú IT infraštruktúru. Ako skúsení špecialisti vyberieme IT riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše obchodné ciele a konkurenčnú výhodu.

usługi it dla firm

Prečo sa nám oplatí zveriť rozvoj IT infraštruktúry

Komplexný prístup

Staráme sa o správne fungovanie celých obchodných procesov, ktoré závisia od IT systémov a riešení.

Renomované riešenia

Spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami poskytujúcimi IT riešenia. Sme partnerom okrem iného: Cisco, IBM, Proofpoint.

Komplexnosť

Naša ponuka je komplexná: navrhujeme, implementujeme, spravujeme, monitorujeme, udržiavame a vyvíjame vaše IT riešenia.

Bezpečnosť

Vieme, aká dôležitá je v dnešnej dobe bezpečnosť, a preto ponúkame množstvo riešení, ktoré ochránia vašu IT infraštruktúru.

Proof Of Concept

Ponúkame možnosť bezplatného 30-dňového Proof Of Concept, počas ktorého si môžete systém otestovať.

Open source riešenia

Poskytujeme riešenia s otvoreným zdrojovým kódom na systémoch Linux vrátane: systémov na zdieľanie súborov, vyrovnávačov záťaže, výpočtových klastrov.

zarządzanie infrastrukturą it

Riešenia Exorigo-Upos pre IT infraštruktúru zahŕňajú:

Modernizácia a rekonfigurácia riešení

Migrácia verzií systému

Geografické premiestnenie fyzických a logických serverov

Funkčné, výkonové a kapacitné rozšírenia

Potrebujete overeného
poskytovateľa IT služieb?

Ročne realizujeme okolo 1000 projektov.
Stavte na naše znalosti a profesionalitu.